Call for Papers

Vítáme přihlášky a návrhy příspěvků na konferenci, kterou na podzim 2019 k desátému výročí od přelomové konference Homosexualita v českých zemích a humanitní vědy uspořádá Společnost pro queer paměť, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK a Fakulta výtvarných umění VUT v Brně. Konference se bude zabývat queer dějinami v českých zemích ve středoevropském i celosvětovém kontextu. Queer (či teplými) dějinami rozumíme takové přístupy k historickému bádání, které jak volbou zkoumaných témat, tak užitými metodami, usilují o kritickou analýzu heteronormativních struktur společnosti a myšlenkových stereotypů vztahujících se k bipolární představě genderu i biologického pohlaví.

We welcome applications for a conference organized by the Society for Queer Memory, the Institute of Economic and Social History at the Faculty of Arts, Charles University, and the Faculty of Fine Arts BUT in Brno. The conference will deal with queer history in the Czech Lands in Central European and international context in autumn 2019 at the occasion of the 10th anniversary of the ground-breaking conference Homosexuality in the Czech Lands and the Humanities. By “queer history” we mean approaches to historical research, which endeavor to critically analyze heteronormative structures in society and stereotypes in thinking, related to the bipolar image of gender and biological sex, using the selection of topics and applied methods.